FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD

Onze organisatie

De statutaire naam is: Stichting Loyola Foundation.

Doelstelling:
Stichting Loyola wil kinderen en jongeren een kans op een betere toekomst geven.
Daarnaast ondersteunt Stichting Loyola jonge mensen met een talent: muzikaal, creatief of sportief.

Bestuur:
Voorzitter: mevrouw Lammie Nijsingh
Secretaris: mevrouw Karin Overdijk
Penningmeester: de heer Gijs Schoonderbeek


De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor wat zij doen voor Stichting Loyola.

Fondsenwerving:

De stichting ontvangt geld via diverse acties, zowel via sociale media als via persoonlijke relatienetwerken. Verder krijgt de stichting een jaarlijkse donatie van enkele bijzondere begunstigers.

Er is een directe relatie met ChemChem Safari Lodge en de Live Wildlife Foundation in Tanzania.

Jaarrekening en balans:

De Jaarrekening 2022 kunt u hier downloaden.


Fiscaal nummer:
Het RSIN of fiscaal nummer is 818784015.


Beleidsplan:

Het beleidsplan van de stichting kan hier worden opgevraagd.


Jaarverslag en activiteiten:

Het verslag van de activiteiten kunt u vinden bij de staat van baten en lasten (jaarrekening), zoals hierboven vermeld.