FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD 


KAZERNE DESIGN AWARD

De komende 3 jaar wordt er jaarlijks een Kazerne Design Award (KDA) uitgereikt aan een afstuderende of net afgestudeerde, veelbelovende student van de Design Academy Eindhoven (DAE). 
De KDA bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 waarover de designer vrij kan beschikken.
De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs. Op donderdag 3
 september 2020 hebben we de prijs voor de eerste keer uitgereikt. Toekenning van de prijs brengt de kwaliteit en creativiteit van de net afgestudeerde ontwerper tot uitdrukking.
Stichting Loyola stelt de prijs beschikbaar.

For the next 3 years, a Kazerne Design Award (KDA) is awarded annually to a graduating or recently graduated, promising student from the Design Academy Eindhoven (DAE).
The KDA consists of a cash amount of € 5,000 that the designer can freely dispose of.
The prize is intended as an incentive prize. On Thursday the 3th of September 2020 we have awarded the prize for the first time. 
Awarding the prize expresses the quality and creativity of the recently graduated designer.
The Loyola Foundation makes the prize available.

 JURY 

De KDA had een jury van zes personen. 
- Lammie Nijsingh, voorzitter jury en voorzitter stichting Loyola
- Annemoon Geurts, designer en initiatiefnemer en curator van designcentrum Kazerne
- Kiki van Eijk, designer en partner van Design Studio Kiki & Joost
- Lonneke Gordijn, designer en partner van Studio Drift
- Gijs Schoonderbeek, penningmeester van stichting Loyola
- Karin Overdijk, secreatris van Stichting Loyola en jurysecreatris

The KDA had a jury of six people.
- Lammie Nijsingh, chairman of the jury and chairman of the Loyola foundation
- Annemoon Geurts, designer and initiator and curator of the Kazerne design center
- Kiki van Eijk, designer and partner of Design Studio Kiki & Joost
- Lonneke Gordijn, designer and partner of Studio Drift
- Gijs Schoonderbeek, treasurer of the Loyola foundation
- Karin Overdijk, secretary from Loyola Foundation and jury secretary

CRITERIA

Er zijn 10 afgestudeerden genomineerd op basis van presentaties tijdens de Dutch Design Week 2019 en afstudeerbijeenkomsten van de DAE. Deze designers hebben op donderdagavond 3 september een korte presentatie gehouden over hun werk in de Kazerne in Eindhoven.
Op grond daarvan werd met een meerderheid van stemmen besloten aan wie de KDA uitgereikt werd. Hierbij vertegenwoordigden de drie designers twee stemmen en het bestuur van Stichting Loyola een stem.

Het resultaat van de jurybijeenkomsten en de stemming wordt in een verslag opgenomen en bevat het resultaat en de argumentatie voor de laureaat en voor de andere namen op de lijst.

And the winnaar was: Shaakira Jassat, met haar ontwerp 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/)


10 designers were nominated based on presentations during the Dutch Design Week  2019 and graduation meetings of the DAE. 
These designers did give a short presentation of their work on Thursday evening the 3th of September in the Kazerne in Eindhoven.
Based on this presentation a decision was made by a majority of votes to whom the KDA was awarded.
 In doing so, the three designers were representing two votes and the board of the Loyola Foundation one vote.

The result of the jury meetings and the vote is recorded in a report and contains the result and the argumentation for the laureate and for the other names on the list.

And the winner was: Shaakira Jassat, with her design 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/)

AWARD CEREMONY

De Kazerne organiseerde samen met Stichting Loyola de prijsuitreiking. De winnaar van de Kazerne Design Award en ook de andere genomineerden kregen een plek in De Kazerne om hun ontwerpen tentoon te stellen.

The Kazerne did organise the award ceremony together with the Loyola FoundationThe winner of the Kazerne Design Award and also the other nominees were given a place in The Kazerne to exhibit their designs.