FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD

Dit is de website van Stichting Loyola.
We hebben in de loop der jaren verschillende goede doelen ondersteund.


Stichting Loyola is door de belastingdienst aangewezen als ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling).

Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten.

Een schenking komt dus geheel ten goede aan de stichting.