FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD KAZERNE DESIGN AWARD

 


Op donderdagavond 16 september 2021 is voor de tweede keer de Kazerne Design Award (KDA) uitgereikt aan Teun Zwets, afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven (DAE). De KDA bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 waarover deze designer vrij kan beschikken.
Stichting Loyola stelde de prijs beschikbaar. De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs. Toekenning van de prijs brengt de kwaliteit en creativiteit van de net afgestudeerde ontwerper tot uitdrukking.

Thursday evening the 16 th of September 2021 the Kazerne Design Award (KDA) has been awarded for the second time to Teun Zwets, graduated from the Design Academy Eindhoven (DAE). The KDA consists of a cash amount of € 5,000 that this designer can freely dispose of.  
The Loyola Foundation made the prize available.
The prize is intended as an incentive prize. Awarding the prize expresses the quality and creativity of the recently graduated designer.


 JURY 

De KDA heeft een jury van zes personen: 
- Lammie Nijsingh, voorzitter jury en voorzitter Stichting Loyola
- Annemoon Geurts, designer; initiatiefnemer en curator van designcentrum Kazerne
- Kiki van Eijk, designer; partner van Design Studio Kiki & Joost
- Anne Ligtenberg, designer; coördinator Man & Wellbeing Design Academy Eindhoven
- Gijs Schoonderbeek, penningmeester Stichting Loyola
- Karin Overdijk, secreatris van Stichting Loyola en jurysecreatris 

The KDA has a jury of six people:
- Lammie Nijsingh, chairman of the jury and chairman of the Loyola foundation
- Annemoon Geurts, designer; initiator and curator of the Kazerne design center
- Kiki van Eijk, designer; partner of Design Studio Kiki & Joost
- Anne Ligtenberg, designer; coordinator Man & Wellbeing Design Academy Eindhoven
- Gijs Schoonderbeek, treasurer of the Loyola foundation
- Karin Overdijk, secretary from Loyola Foundation and jury secretary


CRITERIA

8 designers waren genomineerd voor de KDA op basis van hun afstudeerprojecten. Deze designers hebben een korte presentatie houden over hun werk in de Kazerne in Eindhoven. Op grond daarvan besloot de jury de KDA uit te reiken aan Teun Zwets. De Kazerne organiseerde de prijsuitreiking samen met Stichting Loyola. 

De winnaar van de Kazerne Design Award en ook de andere genomineerden kregen een plek in De Kazerne om hun ontwerpen tentoon te stellen.  

 De winnaar van de KDA in 2021 was
TEUN ZWETS 
www.teunzwets.nl
  
In 2020 was de winnaar:
Shaakira Jassat, met haar ontwerp 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/

 

8 designers were nominated for the KDA based on their graduation projects. These designers gave a short presentation of their work in the Kazerne in Eindhoven. Based on this presentation the jury decided to reach out the KDA to Teun Zwets. The Kazerne organised the award ceremony together with the Loyola Foundation. 

The winner of the Kazerne Design Award and also the other nominees were given a place in The Kazerne to exhibit their designs. 

 The KDA winner in 2021 was
TEUN ZWETS
www.teunzwets.nl
 
In 2020 was the winner:

Shaakira Jassat, with her design 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/)