FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD KAZERNE DESIGN AWARD

 


Op donderdagavond 12 mei 2022 is voor de derde keer de Kazerne Design Award (KDA) uitgereikt. Deze keer aan Ruben Warnshuis, afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven (DAE). De KDA bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 waarover deze designer vrij kan beschikken.
Stichting Loyola stelde de prijs beschikbaar. De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs. Toekenning van de prijs brengt de kwaliteit en creativiteit van de net afgestudeerde ontwerper tot uitdrukking.

Thursday evening the 12th of May 2022 the Kazerne Design Award (KDA) has been awarded for the third time. This time to Ruben Warnshuis, graduated from the Design Academy Eindhoven (DAE). The KDA consists of a cash amount of € 5,000 that this designer can freely dispose of.  
The Loyola Foundation made the prize available.
The prize is intended as an incentive prize. Awarding the prize expresses the quality and creativity of the recently graduated designer.


 JURY 

De KDA had een jury van zes personen: 
de 3 bestuursleden van Stichting Loyola, en drie designers: Annemoon Geurts, Kiki van Eijk en Anne Ligtenberg.

The KDA had a jury of six people:
the 3 boardmembers of the Loyola foundation and 3 designers: Annemoon Geurts, Kiki van Eijk and Anne Ligtenberg.


CRITERIA

Er waren 9 designers genomineerd voor de KDA op basis van hun afstudeerprojecten. Deze designers hebben in de Kazerne in Eindhoven een korte presentatie gehouden over hun werk. Op grond daarvan besloot de jury de KDA uit te reiken aan Ruben Warnshuis. De Kazerne organiseerde de prijsuitreiking samen met Stichting Loyola. 

De winnaar van de Kazerne Design Award en ook de andere genomineerden kregen een plek in De Kazerne om hun ontwerpen tentoon te stellen.  

 
De winnaar van de KDA in 2022 was
RUBEN WARNSHUIS 
met zijn design 'Industrial Devolution: the Workshop'
www.warnshuis.nl


In 2021 was de winnaar:
Teun Zwets, met zijn ontwerp 'Welkom to Teunland'In 2020 was de winnaar:

Shaakira Jassat, met haar ontwerp 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/

 

9 designers were nominated for the KDA based on their graduation projects. These designers gave a short presentation of their work in the Kazerne in Eindhoven. Based on this presentation the jury decided to reach out the KDA to Ruben Warnshuis. The Kazerne organised the award ceremony together with the Loyola Foundation. 

The winner of the Kazerne Design Award and also the other nominees were given a place in The Kazerne to exhibit their designs. 

 
The KDA winner in 2022 was
RUBEN WARNSHUIS
with his design 'Industrial Devolution: the Workshop'
www.warnshuis.nl
 
In 2021 the winner was:
Teun Zwets, with his design:
'Welcome to Teuncountry'

In 2020 the winner was:

Shaakira Jassat, with her design 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/)