FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD KAZERNE DESIGN AWARD

 


Op donderdagavond 16 september 2021 wordt voor de tweede keer de Kazerne Design Award (KDA) uitgereikt aan een veelbelovende student van de Design Academy Eindhoven (DAE). De KDA bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 waarover de designer vrij kan beschikken.
Stichting Loyola stelt de prijs beschikbaar. De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs. Toekenning van de prijs brengt de kwaliteit en creativiteit van de net afgestudeerde ontwerper tot uitdrukking.

Thursday evening the 16 th of September 2021 the Kazerne Design Award (KDA) will be awarded for the second time to a promising student from the Design Academy Eindhoven (DAE). The KDA consists of a cash amount of € 5,000 that the designer can freely dispose of.  
The Loyola Foundation makes the prize available.
The prize is intended as an incentive prize. Awarding the prize expresses the quality and creativity of the recently graduated designer.


 JURY 

De KDA heeft een jury van zes personen: 
- Lammie Nijsingh, voorzitter jury en voorzitter Stichting Loyola
- Annemoon Geurts, designer; initiatiefnemer en curator van designcentrum Kazerne
- Kiki van Eijk, designer; partner van Design Studio Kiki & Joost
- Anne Ligtenberg, designer; coördinator Man & Wellbeing Design Academy Eindhoven
- Gijs Schoonderbeek, penningmeester Stichting Loyola
- Karin Overdijk, secreatris van Stichting Loyola en jurysecreatris 

The KDA has a jury of six people:
- Lammie Nijsingh, chairman of the jury and chairman of the Loyola foundation
- Annemoon Geurts, designer; initiator and curator of the Kazerne design center
- Kiki van Eijk, designer; partner of Design Studio Kiki & Joost
- Anne Ligtenberg, designer; coordinator Man & Wellbeing Design Academy Eindhoven
- Gijs Schoonderbeek, treasurer of the Loyola foundation
- Karin Overdijk, secretary from Loyola Foundation and jury secretary


CRITERIA

8 designers zijn genomineerd voor de KDA op basis van hun afstudeerprojecten. Deze designers gaan een korte presentatie houden over hun werk in de Kazerne in Eindhoven. Op grond daarvan wordt door de jury besloten aan wie de KDA uitgereikt wordt. De Kazerne organiseert de prijsuitreiking samen met Stichting Loyola. 

De winnaar van de Kazerne Design Award en ook de andere genomineerden krijgen een plek in De Kazerne om hun ontwerpen tentoon te stellen.  

 
  
In 2020 was de winnaar:
Shaakira Jassat, met haar ontwerp 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/

 

8 designers are nominated for the KDA based on their graduation projects. These designers will give a short presentation of their work in the Kazerne in Eindhoven. Based on their work and on this presentation the jury will decide who will win the KDA. The Kazerne organises the award ceremony together with the Loyola Foundation. 

The winner of the Kazerne Design Award and also the other nominees will be given a place in The Kazerne to exhibit their designs. 

 
 
In 2020 was the winner:

Shaakira Jassat, with her design 'Tea Drop' (http://studio-sway.com/project/tea-drop/)