VOOR EEN BETERE EN MOOIERE WERELD

TANZANIA
Stichting Loyola richt zich op kinderen in kansarme situaties in Tanzania. De stichting werkt samen met ChemChem Safari, opgericht door Fabia Bausch en Nicolas Nègre. Zij hebben een goede doelenstichting opgericht
(www.livewildlife.org). Belangrijk is dat kinderen in de dorpen rond het safaripark goed onderwijs volgen.

Stichting Loyola ondersteunt dit.
We gaan geld beschikbaar stellen voor kinderen die na de lagere of middelbare school verder willen en kunnen  studeren.

NEDERLAND
Daarnaast ondersteunt Stichting Loyola Nederlands jong muzikaal talent.
Nu is dit Diamanda La Berge Dramm,
 

een jonge creatieve violiste (www.diamandadramm.com).

Ook ondersteunen wij een jonge golfer, Koen Kouwenaar. Hij zet grote stappen in zijn sportieve carrière.
(www.koenkouwenaar.nl)

We denken nog na over ondersteuning van jonge designers. We houden u op de hoogte.