VOOR EEN BETERE EN MOOIERE WERELD 


KAZERNE DESIGN AWARD

De komende 3 jaar wordt er jaarlijks een Kazerne Design Award (KDA) uitgereikt aan een net afgestudeerde, veelbelovende student van de Design Academy Eindhoven (DAE). De prijs is bedoeld als een aanmoedigingsprijs. In maart 2020 gaan we de prijs voor de eerste keer uitreiken. Stichting Loyola stelt deze prijs beschikbaar.
De KDA bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 waarover de designer vrij kan beschikken.
Toekenning van de prijs brengt de kwaliteit en creativiteit van de net afgestudeerde ontwerper tot uitdrukking.

DE JURY 
De KDA kent een jury van zes personen. 
- Lammie Nijsingh, voorzitter jury en voorzitter stichting Loyola
- Annemoon Geurts, designer en initiatiefnemer en curator van designcentrum Kazerne
- Kiki van Eijk, designer en partner van Design Studio Kiki & Joost
- Lonneke Gordijn, designer en partner van Studio Drift
- Gijs Schoonderbeek, penningmeester van stichting Loyola
- Karin Overdijk, secretaris van stichting Loyola en tevens jurysecretaris

De drie designers nomineren elk drie afgestudeerden op basis van presentaties tijdens de Dutch Design Week en afstudeerbijeenkomsten van de DAE. Deze namen vormen een longlist die tijdens de eerste jurybijeenkomst teruggebracht wordt tot drie kandidaten. Vervolgens wordt uit deze shortlist de definitieve voordracht bepaald.
Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, waarbij de drie designers in totaal twee stemmen vertegenwoordigen en het bestuur van Stichting Loyola in totaal één.

Het resultaat van de jurybijeenkomsten en de stemming wordt in een verslag opgenomen en bevat het resultaat en de argumentatie voor de laureaat en voor de andere twee namen op de shortlist.

DE PRIJSUITREIKING
De Kazerne organiseert samen met
Stichting Loyola de prijsuitreiking. Deze is gekoppeld aan de opening van een expositie in de Kazerne, waarschijnlijk in maart 2020. De winnaar van de Kazerne Design Award krijgt dan ook een plek om zijn/haar ontwerp(en) tentoon te stellen.

De prijs wordt bij deze gelegenheid uitgereikt door de voorzitter van Stichting Loyola.