FOR A BETTER AND MORE BEAUTIFUL WORLD 

Onze organisatie

De statutaire naam is: Stichting Loyola Foundation.

Doelstelling:
Stichting Loyola wil kinderen en jongeren een kans op een betere toekomst geven. 
Daarnaast ondersteunt Stichting Loyola jonge mensen met een talent: muzikaal, creatief of sportief.

Bestuur:

Voorzitter:                 mevrouw Lammie Nijsingh
Secretaris:                 mevrouw Karin Overdijk
Penningmeester:     de heer Gijs Schoonderbeek

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor wat zij doen voor Stichting Loyola.

Fondsenwerving:
De stichting ontvangt geld via diverse acties, zowel via sociale media als via persoonlijke relatienetwerken. Verder krijgt de stichting een jaarlijkse donatie van enkele bijzondere begunstigers.
E
r is een directe relatie met ChemChem Safari Lodge en de Live Wildlife Foundation in Tanzania.

Jaarrekening en balans:

De Jaarrekening 2021 kunt u hier downloaden.

Fiscaal nummer:
Het RSIN of fiscaal nummer is 818784015.

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de stichting kan hier worden opgevraagd.

Jaarverslag en activiteiten:

Het verslag van de activiteiten kunt u vinden bij de staat van baten en lasten (jaarrekening), zoals hierboven vermeld.