VOOR EEN BETERE EN MOOIERE WERELD

Onze missie

Onze missie is om kinderen uit de 10 dorpen rond ChemChem Safari in Tanzania te helpen om goede scholing te krijgen. Zo kunnen ze in de nabije toekomst hun land verder helpen ontwikkelen en de wilde dieren helpen beschermen.

Het schoolsysteem in Tanzania
Na de lagere school kunnen kinderen naar de middelbare school, die vier jaar duurt. En daarna kunnen ze kiezen om 2 jaar door te studeren. Ze kunnen naar de universiteit gaan of een beroepsopleiding volgen. Dit is niet eenvoudig, want hiervoor ontbreekt meestal het geld. Daarom krijgen vanaf 2020 ieder jaar 2 kinderen uit de dorpen rondom ChemChem Safari de kans om na de lagere school vervolgonderwijs te gaan doen. Fabia Bausch en Riccardo Tossi van ChemChem Safari kiezen deze kinderen, geholpen door o.a. de leraren van de lagere school.

Van het bedrag dat wij sponsoren wordt alles betaald: de leraren, de boeken, de honoraria, de maaltijden. Het geld zal via de foundation worden betaald aan de school.

Als een kind ervoor kiest om de beroepsopleiding te gaan volgen, dan zal hij/zij de kans krijgen om stage te doen bij ChemChem na het behalen van het diploma. Deze kinderen hebben dus zicht op een baan als ze met de studie beginnen.


Muzikaal talent in Nederland

Een tweede doel is het ondersteunen van jong muzikaal talent in Nederland. We hebben gekozen om Diamanda La Berge Dramm (www.diamandadramm.com) voor 3 jaar te ondersteunen. Op haar website is te zien hoe veelzijdig begaafd zij is!